Friday, 14 December 2012

Video


                                            Video: Zoo Negara, Malaysia

Tuesday, 11 December 2012

Anak Haiwan

Anak Haiwan

(a) Contoh anak haiwan yang menyerupai ibunya:

                                                    Harimau dan anaknya                                        Itik dan anaknya                                       Ayam dan anaknya


                                      Kucing dan anaknya


(b) Contoh anak haiwan yang tidak menyerupai ibunya:

                          Rama-rama dan anaknya (beluncas)


                           Katak dan anaknya (berudu)
                          Nyamuk dan anaknya(jentik-jentik)

Monday, 10 December 2012

Latihan

Latihan 6

Di manakah haiwan-haiwan ini tinggal?
Warnakan jawapan yang betul.


 1.

Sarang


Kandang

 2.
RebanDi atas pokok

 3.GuaDi dalam air

Latihan

Latihan 5

Isikan tempat kosong dengan cara pergerakan haiwan yang betul.


(1) Kura-kura  (                       ).

(2) Ular (                           ).
       (3) Ayam (                          ).
(4) Burung (                      ).


(5) Katak (                       ).

(6) Itik (                           ).

 (7) Siput (                       ). (8) Labah-labah (                     ).(9) Kuda (                       ).

Latihan

Latihan 4                                         

Nyatakan betul atau salah bagi pernyataan di bawah:

1. Haiwan merupakan sumber makanan manusia. (        )

2. Manusia boleh hidup tanpa haiwan.                   (        )

3. Haiwan membantu menyebarkan biji benih       (      )
      tumbuhan.
4. Kulit haiwan boleh digunakan untuk membuat  (      ) 
       pakaian.      

Latihan

Latihan 3                                                       

Tandakan ( ) pada makanan yang betul bagi setiap haiwan yang berikut.
1.
(        )
(        )

2.
(        )
(        )
 
3.
(        )
(        )
 
4.
(        )
(        )